Legislaţie

  • OMT nr. 761/1999 privind desemnarea, pregătirea şi atestarea profesională a managerilor de transport rutier
  • OUG nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (republicată în 2006)
  • OMTCT nr. 1044/2003 privind aprobarea Regulamentului pentru desemnarea, pregătirea profesională şi examinarea consilierilor de siguranţă pentru transportul rutier, feroviar sau pe căile navigabile interioare al mărfurilor periculoase
  • OMTCT nr. 42/2006 privind condiţiile de pregătire profesională iniţială şi continuă a anumitor categorii de conducători auto
  • OMT nr. 640/2007 pentru aprobarea Normelor privind pregătirea şi atestarea profesională a conducatorilor auto care efectuează transport rutier de mărfuri periculoase
  • OMT nr. 3/2008 pentru aprobarea Normelor privind atestarea profesionala a conducatorilor auto care efectueaza transport de persoane in regim de taxi sau transport in regim de inchiriere si agrearea autovehiculelor care efectueaza transport in regim de taxi
  • OG nr. 27/2011 privind transporturile rutiere
  • OMTI nr. 980/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora stabilite prin Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere
  • OMT nr. 75/2014 pentru aprobarea Normelor privind atestarea profesorilor de legislaţie rutieră şi a instructorilor de conducere auto, Normelor privind autorizarea şcolilor de conducători auto; Normelor privind autorizarea instructorilor auto, Programelor de şcolarizare a şcolilor de conducători auto care organizează şi desfăşoară cursuri în vederea obţinerii permisului de conducere şi a Metodologiei de organizare şi desfăşurare a cursurilor de pregătire teoretică şi practică în vederea obţinerii permisului de conducere