Informaţii utile (plată taxe, ridicare atestate, adrese)

TAXA EXAMINARE

Obligatoriu !!! examenul  trebuie sa fie sustinut in resedinta unde se afla centrul in care candidatul s-a scolarizat (a fost inscris si pregatit); in cazul reexaminarii, candidatul va putea da examen in oricare alta locatie.

 

Pentru ridicarea atestatului pentru cei care au susţinut examenul şi au fost declaraţi admişi, plata se face în nume propriu prin mandat poştal, la orice oficiu poştal, astfel:

Destinatar: A.R.R., Agenţia Bucureşti, adresa: str. Frunzei, nr. 41, sector 2, Bucureşti, cod fiscal 27364739, cont nr. RO37 TREZ 7055 0170 1X00 8844, deschis la Trezoreria Statului (sucursala sector 5)

Expeditor: numele, prenumele şi adresa titularului

La rubrica Suma reprezintă se specifică: contravaloarea atestatului şi tipul acestuia, numele şi prenumele titularului; data examenului, susţinut la Fundaţia PROMOTRANS.

 

Sumele care trebuie achitate:

41 lei pentru fiecare atestat/certificat în parte, pentru:

 • manager de transport
  (copie B.I./C.I., copie chitanţa poştală)
 • consilieri de siguranţă
  (copie B.I./C.I., copie chitanţa poştală)
 • conducătorii auto care efectuează transport rutier cu vehicule agabaritice
  (copie B.I./C.I., copie PC., copie chitanţa poştală, poză dimensiuni 25mm/32mm)
 • profesori de legislaţie rutieră şi instructori de conducere auto
  (copie B.I./C.I., copie P.C., copie chitanţa poştală, poză dimensiuni 25mm/32mm)

64 lei pentru:

 • conducătorii auto care efectuează transport rutier de mărfuri şi/sau persoane (CPC sau CPI)
  (2 copii B.I./C.I., 2 copii P.C., 2 poze 25mm/32mm, 2 copii chitanţa poştală)
 • conducătorii auto pentru transportul rutier al mărfurilor periculoase (ADR)
  (2 copii B.I./C.I., 2 copii P.C., 2 poze 25mm/32mm, 2 copii chitanţa poştală)

Pentru obţinerea atestatului pentru taximetrişti:

 • 41 lei contravaloare atestat (copie BI/CI, copie PC., copie chitanţa poştală, poză 25mm/32mm)
 • Dosarul necesar la ARR pentru vizarea atestatului va cuprinde: cerere-tip, copie BI/CI, copie PC., copie chitanţa poştală, certificatul de taximetrist, copie aviz medical şi psihologic cu menţiunea „apt pentru transportul public de persoane”. Verificarea copiilor documentelor depuse la dosar se va face prin confruntarea acestora cu originalele.

 

Fiecare taxă se plăteşte la poştă pe chitanţă separată. Dacă certificatul/atestatul se ridică de la altă agenţie ARR decât agenţia Bucureşti, plata taxelor se va face în contul agenţiei ARR respective.

În Bucureşti, ridicarea atestatului se face personal la sediul ARR – Agenţia Bucureşti din str. Frunzei, nr. 41, Sector 2.

 

Alte taxe ARR:

 • 239 lei pentru eliberarea cartelelor tahografice (tarif pentru 5 ani)
 • 260 lei pentru copia conformă a licenţei de transport
 • 353 lei pentru licenţa de transport sau certificatul de transport în cont propriu

NOTĂ: Pentru licenţa de transport şi copia conformă plata se face cu O.P. prin bancă.