Condiţii înscriere

Candidatii se vor prezinta la examen cu urmatoarele acte/documente in original si dosar continand copii conforme cu originalul (semnate de cursanti si de catre centru):

 

  • Manageri transport marfa/persoane/in regim taxi; Consilieri siguranta:

–    Carte de identitate (romaneasca/UE; romaneasca pentru manageri taxi);
–    Dovada achitarii probei susţinute (67 lei);
–    Diploma de studii (liceale) – copie conf.cu originalul
–    Cazier judiciar – copie conf.cu originalul – pentru managerii taxi

 

  • CPC; CPI; CPI scurt; ADR; Agabaritic:

–    Carte de identitate (romaneasca);
–    Permis de conducere in termen de valabilitate (romanesc sau UE);
–    Dovada contravalorii probei/probelor susţinute (67 lei/proba; exemplu: ADR colete+cisterne = 2 probe).

      Nota: candidații care doresc obținerea certificatului pentru transport agabaritic trebuie să dețină CPC sau CPI pentru transportul de mărfuri.

 

  • Taxi – atestare :

–    Carte de identitate (romaneasca);
–    Permis de conducere in termen de valabilitate (romanesc);
–    Dovada contravalorii probei susţinute (67 lei);
–    Dosar cu acte in copii conforme cu originalul, respectiv:
–    Carte de identitate;
–    Permis de conducere (fata-verso);
–    Cazier judiciar (este valabil 6 luni de la eliberare);
–    Cazier auto/Istoricul sanctiunilor (este valabil 30 zile de la eliberare);
–    Aviz medical;
–    Aviz psihologic;
–    Adeverinta care atesta faptul ca persoana in cauza a efectuat cursul de pregatire.

 

  • Viza taxi:

–    Carte de identitate (romaneasca);
–    Permis de conducere in termen de valabilitate (romanesc);
–    Atestatul actual (taximetrist) in termen de valabilitate;
–    Dovada contravalorii probei susţinute (67 lei);
–    Dosar cu acte in copii conforme cu originalul, respectiv:
–    Carte de identitate;
–    Permis de conducere (fata-verso);
–    Atestatul de taximetrist;
–    Aviz medical;
–    Aviz psihologic;

 

  • Instructori auto/profesori legislatie – atestare:

–    Carte de identitate (romaneasca);
–    Permis de conducere in termen de valabilitate (romanesc);
–    Dovada contravalorii probei susţinute (67 lei);
–    Dosar cu acte in copii conforme cu originalul, respectiv:
–    Carte de identitate;
–    Permis de conducere (fata-verso);
–    Diploma de studii (IA: liceale; PL:superioare – juridice sau tehnice-copii legalizate)
–    Cazier judiciar (este valabil 6 luni de la eliberare);
–    Cazier auto/Istoricul sanctiunilor (este valabil 30 zile de la eliberare);
–    Aviz medical;
–    Aviz psihologic;

 

  • Instructori auto/profesori legislatie – reinnoire:

–    Carte de identitate (romaneasca);
–    Permis de conducere in termen de valabilitate (romanesc);
–    Atestatul actual in termen de valabilitate;
–    Dovada contravalorii probei susţinute (67 lei);
–    Dosar cu acte in copii conforme cu originalul, respectiv:
–    Carte de identitate;
–    Permis de conducere (fata-verso);
–    Atestat;
–    Cazier judiciar (este valabil 6 luni de la eliberare);
–    Cazier auto/Istoricul sanctiunilor (este valabil 30 zile de la eliberare);
–    Aviz medical;
–    Aviz psihologic;